SO-VSO Mikado

Welkom op de site van SO-VSO MIKADO in Gennep.

SO-VSO Mikado is een cluster 3 school: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Onze school is onderdeel van de organisatie Punt Speciaal waar nog 5 andere scholen voor speciaal onderwijs onder vallen en een dienst ambulante begeleiding onder de naam Partner Passend Onderwijs.

Binnen SO/VSO Mikado zijn drie doelgroepen te onderscheiden:

  • Leerlingen met een meervoudige beperking/IQ < 35.
  • Leerlingen met een IQ tussen de 35 en 80 (bij een IQ tussen 50 en 80 moet er sprake zijn van bijkomende problematiek).
  • Leerlingen die naast een verstandelijke beperking een ernstige psychiatrische stoornis hebben.
SO-VSO Mikado is een streekschool. De leerlingen komen uit de regio ’s Noord-Limburg, noordelijk Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
Op dit moment telt de school ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 4 groepen in het SO en 9 groepen in het VSO, waarvan enkele VSO groepen buiten het gebouw onderwijsaanbod krijgen.
Mikado werkt nauw samen met zorgpartners Dichterbij en Unik. Medewerkers van deze organisaties geven (op indicatie) zorgondersteuning in het onderwijs.
Mikado kent twee uitstroomprofielen:

  1. Arbeid
  2. Dagbesteding

Lees meer over onze school

Project Foooocus Cuijk

In Cuijk zijn we samen met de gemeente en locale ondernemers het Project Foooocus begonnen. Hier kunnen jongeren uit Cuijk met een verstandelijke beperking in de eigen gemeente onderwijs krijgen en arbeidsvaardigheden aanleren.

Bekijk hier de film

Nieuwe film SO Mikado

Film SO Mikado

SO Mikado is een dynamische school, steeds op zoek naar vernieuwing en wil het beste uit het kind halen. Wat heeft het kind nodig om een optimale ontwikkeling door te maken? We proberen een veilige schoolomgeving te bieden. Dit garanderen we ook als we richting eind 2020 gaan samenwerken met andere partners (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang) en in 1 gebouw gaan zitten als het Kind Expertise Centrum Gennep (KEC). Op deze manier willen we nadrukkelijk deel gaan uitmaken van de maatschappij. Niet meer apart, maar samen optrekken met anderen. Nieuwsgierig geworden, bekijk dan onze film over SO Mikado.

Bekijk hier de film