SO-VSO Mikado

Welkom op de site van SO-VSO MIKADO in Gennep.

SO-VSO Mikado is een cluster 3 school: een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Onze school is onderdeel van de organisatie Punt Speciaal waar nog 5 andere scholen voor speciaal onderwijs onder vallen en een dienst ambulante begeleiding onder de naam Partner Passend Onderwijs.

Binnen SO/VSO Mikado zijn drie doelgroepen te onderscheiden:

  • Leerlingen met een meervoudige beperking/IQ < 35.
  • Leerlingen met een IQ tussen de 35 en 50 (bij een IQ tussen 50 en 60 moet er sprake zijn van bijkomende problematiek).
  • Leerlingen die naast een verstandelijke beperking een ernstige psychiatrische stoornis hebben.
SO-VSO Mikado is een streekschool. De leerlingen komen uit de regio ’s Noord-Limburg, noordelijk Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
Op dit moment telt de school ongeveer 145 leerlingen, verdeeld over 13 lesgroepen: 5 lesgroepen op het SO en 8 lesgroepen op het VSO.
Mikado werkt nauw samen met zorgpartners Dichterbij en Unik. Medewerkers van deze organisaties geven (op indicatie) zorgondersteuning in het onderwijs.
Mikado kent twee uitstroomprofielen:

  1. Arbeid
  2. Dagbesteding

Lees meer over onze school

Mikado ontvangt een professionele telescoop

Op maandag 21 september is door Jean Pierre Grootaerds, samen met John Sussenbach en Harrie Rutten, initiatiefnemers van het project “Sterren schitteren voor iedereen” een Willem Kivits-telescoop overhandigd aan de leerlingen van VSO Mikado. Deze professionele telescoop is voorzien van de handtekeningen van o.a. de Franse astronaut die sinds kort voor een half jaar werkzaam is in het ISS station. Ook weervrouw Helga van der Leur en astronaut André Kuipers hebben hun handtekening op de telescoop gezet. Wereldwijd zijn op dit moment door de organisatie ca. 200 telescopen overhandigd aan scholen en instellingen die werkzaam zijn met mensen met een beperking. Tijdens hun inleiding hebben Jean Pierre en John de leerlingen met een prikkelende presentatie zeer enthousiast weten te krijgen. De vso-leerlingen kunnen niet wachten om echt met de telescoop aan de slag te gaan. De komende maanden krijgen medewerkers en leerlingen van Mikado deskundige begeleiding van vrijwilligers van sterrenwacht Saturnus uit Nijmegen. Natuurlijk krijgen de leerlingen ( en hun ouders) na een “inwerkperiode” de kans om de sterrenhemel ook in de avonduren te bekijken. Leerlingen en medewerkers van Mikado willen de organisatie “Sterren schitteren voor iedereen” heel hartelijk bedanken voor deze prachtige aanwinst.

Ingebruikname Raakpunt

Sinds 23 mei jl. zijn we getart met de ingebruikname van Raakpunt. Raakpunt is het communicatiesysteem tussen school en ouders op vier niveaus: school-, afdelings-. klas – en individueel niveau. Consequentie hiervan is dat onze website er zoals u ziet vanaf nu ook anders uitziet. Veel informatie is verhuisd naar Raakpunt en alleen de basisinformatie van onze school is hier nog terug te lezen. Onze nieuwsberichten zullen voortaan ook via Raakpunt verschijnen. Mocht u bepaalde informatie missen of wilt u over iets meer weten dat u hier niet direct vindt neemt u dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder. De oude foto's zijn hier nog tijdelijk te zien.

Direct inloggen op Raakpunt

Rubriek in de nieuwsbrief: Vraag en aanbod!

Zoals velen van jullie weten wordt het steeds moeilijker om bij de gemeentes en instanties bepaalde vergoedingen te krijgen voor de hulpmiddelen voor onze doelgroep. Waarschijnlijk staan er bij veel mensen hulpmiddelen thuis waar niets meer mee gedaan wordt en waar anderen mee geholpen zijn. Nu is het idee om in de nieuwsbrief en op de website een Vraag/aanbod rubriek te plaatsen waar ieder die iets ZOEKT, of iets heeft waarmee hij een ander kan helpen, dit kan plaatsen. Het is wel de bedoeling dat de advertenties betrekking hebben op onze doelgroep !!!! Wil je iets plaatsen of zoek je iets, stuur dan een mail en indien mogelijk een foto naar Claudia Kawaters de secretaresse van school: c.kawaters@mikadoschool.nl. Claudia stuurt het dan door naar de redactie van de nieuwsbrief. Groetjes Marieke van den Hoogen, ouder van Tren uit klas rood.