SO-VSO Mikado

Zorg Binnen Onderwijs (ZBO)

Op Mikado bestaat de mogelijkheid om voor uw zoon of dochter extra zorg en ondersteuning te krijgen in de klas. Deze zorg is een dienst die geleverd wordt in samenwerking met zorgaanbieders Dichterbij en Unik. Deze extra zorg kan bestaan uit Persoonlijke verzorging (PV) of Begeleiding (Beg). Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij het geven van eten, verschoonmomenten, ondersteuning tijdens aan en/of uitkleden etcetera. Eigenlijk alle op het lichaam betrokken handelingen. Bij begeleiding kunt u denken aan extra ondersteuning bij overgangsmomenten tussen twee vakken, leren omgaan met een (spraak)computer, leren omgaan met vrije spelmomenten etcetera.
Voor het verkrijgen van deze zorg heeft u een indicatie vanuit de Jeugdwet nodig die wordt afgegeven door de gemeente. De Sociale Wijkteams van elke gemeente helpen u hierin verder via een zogenaamd Keukentafelgesprek. U dient hiervoor als ouder zelf contact op te nemen met zo’n sociaal wijkteam. Vanuit school kunnen wij zorgen voor ondersteunende informatie. Tijdens een keukentafelgesprek worden de  gegevens over uw kind (met u) besproken en wordt bepaald of uw kind in aanmerking komt voor Zorg Binnen Onderwijs (ZBO). Indien de handicap van een kind dusdanig zwaar is kan beslist worden dat de Wet op de Langdurige Zorg van Toepassing is. U wordt dan verder geholpen.

Bij toekenning van Zorg binnen onderwijs kunt u kiezen voor Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met deze indicatie kunt zich aanmelden bij de coördinator  van Unik,  Monique Claessen als het gaat om een indicatie van de Jeugdwet of de coördinator van Dichterbij, Bianca Smit bij een indicatie vanuit de wet op de Langdurige zorg.
Zij beoordelen of de aanvraag voldoet aan de criteria, vragen waar nodig aanvullende informatie en dragen vervolgens uw zoon of dochter aan bij het Team Zorg Binnen Onderwijs. Aan de hand van uw indicatie of het door u ingevulde inkoopformulier (bij PGB) wordt er overlegd met de klas waar de wenstijden ten aanzien van de extra begeleiding liggen. Waar mogelijk wordt in goed overleg hieraan tegemoet gekomen.
Als u meer informatie wenst kunt u contact op nemen met de coördinator van het Team ZBO Angela Arts, bereikbaar via telefoon: 0485-511113.